Obsługa celna

Agencja celna jest niezbędnym ogniwem przy realizacji transportu zarówno w imporcie jak i eksporcie. Naszym klientom zapewniamy specjalistyczną obsługę celną spedycji morskiej, lądowej (drogowej i kolejowej), lotniczej oraz obsługę celną nie powiązaną z organizacją transportu.

Zapewniamy:

- Obsługę celną na terenie całego kraju

- odprawy celne w imporcie i exporcie

- obsługę celną towarów spoza Unii Europejskiej

-  zabezpieczanie należności celnych przywozowych

- stosowanie wszelkich uproszczeń przewidzianych przepisami prawa celnego

- obsługa magazynu czasowego składowania

- doradztwo profesjonalnej kadry